RSS

You are here

Nevo projektja maškhar Srbia thaj Ungaria ano sastrnalo thaj pajnesko dromutnipen

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof.dr Zorana Mihajlović, hramisarda avdive e ministrea vaš inovacie thaj tehnologia Ungariako Laslo Palkovič duj memorandumja, save siton vaš pedolačaripe sastrnalo drom maškhar Subotica thaj Segedin thaj anglunisaripe buti berosko nakhavutne vudara ani Tisa.

 

Memorandumja kotar halovipe maškhar Ministribe vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura thaj Ministribe vaš inovacie hramisardile ano rami kupatno bešipe thagarutnengo Srbiako thaj Ungariako ani Subotica.Vaš akava  hramisali ini Deklaracia kotar manglipe vaš anglunisaripe infrastrukturno konekcie maškhar Republika Srbia thaj Ungaria, savo hraminde premijerja Srbiako thaj Ungariako, Ana Brnabić thaj Viktor Orban.  

 

Memorandumi kotar halovipe maškhar duj ministribja vaš pedolačaripe sastrnalo drom maškhar Subotica thaj Segedin ka resolpe kaj drom so si maškhar Subotica-Horgoš-Segedin te rekonstruišinolpe po komercialno sigipe dži 120 kilometarja ano sati, uzo barjaripe akharipe sastrnalo dromesko pedo 22,5 tojna osovinaki presia. 

 

Sar šaipasko hanig vaš finansiripe akava projekti  sito Ramesko halovipe kotar ekonomikano thaj tehnikako maškharipe maškhar  Thagarutni Ungaria thaj Thagarutni Republika Srbia ani umal infrastrukturake projektja, hramisardo ano nakhlo berš, a phenelape kaj molipe bukjengo paše 58,8 milijojna evrja. 

 

Ungariaki rig planirinela kaj  akava sastrnalo drom lungarela dži  diz Hodmezovašarhelj, a palem ini dži Bekeščabepre ano javinutno rig, ja Bajpre ano rjačutni rig. Akala linia šaj te phanolpe kotar jekh rig e projekte sigutne satrnalo drom Beograd-Budimpešta, a kotar dujto rig ko dizja Kečkemet thaj Nadjkereš ani Ungaria, savea sistemea sastrnalo dromutnipasko ovela ani konekcia pobuder kotar jekh milioni dizutne ano akava regioni ani Srbia thaj Ungaria.

 

 Dujto memorandumi, kotar anglunisaripe buti beronge nakhavutne vudara ano srbikano kotor lejnako Tisa, reselape te bajarolpe  nakhavutnipe ano ačhavutnako ko Novi Bečej. Reso rekonstrukciako sito te resolpe jekhvakhtuno nakhavipe pobuder kotar jekh bero, kobor akana šaj, ano reso barjaripe dromutnipasko akala lejna pedo savi Halovipa Srbiako thaj Ungariako kotar 2017 berš pajneskotradipe putardo vaš beronge kotar sa raštre.

 

Barjaripe mukhlipasko nakhavutne vudarengo ano jekhvakhti sito ini čhinavdipe vaš realizacia kupatni iniciativa duje phuvjengo kaj len Tisa te čivelpe ano sistemi Evropako koridori, jase TEN-T sistemi.