RSS

You are here

Aktuelipe

Mon, 11/18/2019 - 07:41

Мihajlovićka thaj "Šandong" : Kupate ka lačara auto-drom Beograd-Zrenjanin thaj Zrenjanin - Novi Sad

Mon, 11/18/2019 - 07:39

Mihajlovićka: „Tikno Šengeni" vaš avutnipe thaj ačhavipe manušengo ano regioni

Sat, 11/09/2019 - 12:44

Thagarutni Srbiaki thaj Beogradi khupate ano neve infrastrukturake projektja

Fri, 11/08/2019 - 12:47

Мihajlovićka e "Power China": Molipe khupatne projektjengo pondž milijarde evrja

Tue, 10/29/2019 - 07:24

Mihajlovićka e neve amerikake ambasadorea: Srbia si atraktivno vaš investicie, ka lungara te da dumo tumenge

Tue, 10/29/2019 - 07:20

Mihajlovićka: Ka marahape e Srbia te ovol ano top 10 ando Doing business lista, sar so sijam uč ano urbanistikane mukhlipaske lila

Mon, 10/28/2019 - 09:32

Mihajlovićka: Te sinam inate ano iklovipe urbanistikane mukhlipaske lila-šaj ini ano anglune 10 ani sa Doing Business lista

Mon, 10/28/2019 - 09:30

Mihajlovićka: Angluno pampuri kotar Kina alo ani Srbia, lačho šaipe vaš amare biznismejnenge

Mon, 10/28/2019 - 09:29

Mihajlovićka: Projektja e ThR Kina ano molipe 13 milijarde evrja, ka zorakharen maškharipe ani umal investicie

Mon, 10/28/2019 - 09:27

Mihajlovićka: Te reselpe Romenge thaj Romnjenge školuipe, sastipasko uluvipe thaj buti, sar ini sa aver dizutnenge Srbiake

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.