RSS

You are here

Aktuelipe

08.06.2020. - 09:46

Mihajlovićka: Ka lačara sigutni pruga ini kotar Beogradi dži Niš

01.06.2020. - 14:50

Mihajlovićka: Ina milijarde evrja vaš neve infrastrukturake projektja

01.06.2020. - 14:49

Mihajlovićka: Pratsav Crna Goraki politikani, pratsav amare Direktoratesko ekonomikani

31.05.2020. - 07:58

Mihajlovićka dikhlardja bukja ano lačardipe sigutni pruga Beograd-Budimpešta

28.05.2020. - 07:37

Mihajlovićka: Akava sito starti bara akciako ikalipe bratime germaniake flote kotar Dunavi

27.05.2020. - 07:46

Mihajlovićka: Raštra investirindja 14 milijarde ando droma ano Šabac

27.05.2020. - 07:45

Mihajlovićka bahtakerdja Ramazanesko Bajramo

27.05.2020. - 07:43

Mihajlovićka: Infrastruktura sitoj lokomotiva savi truminela e Srbia angle

27.05.2020. - 07:42

Mihajlovićka thaj Vučević ano lačardimasko than vaš apartmajna vaš servisi arakhipasko: Rodindjum ini doktorja kaj šaj te kinen adžahar apartmajna

22.05.2020. - 08:01

Mihajlovićka: Angluno komercialno urjavipe ki “Er Srbija” palo avrirndomi situacia

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.