RSS

You are here

Aktuelipe

26.07.2019. - 13:02

I Мihajlovićka thaj o Željazakov: Kupatne ka kera vaš tiknaripe gužvako ano samatrende

16.07.2019. - 08:36

I Mihajlovićka: Molipe infrastrukturake projektjengo ani Srbia 14,5 milijarde evrja

16.07.2019. - 08:32

I Mihajlovićka: Kotar EIB biinaripasko 2,7 milijojna evrja vaš gatiasripe neve projektja ano pajnesko dromutnipe

16.07.2019. - 08:31

I Мihajlovićka akhardja dizutnen te den rat: Te ova humano, te uluvina dživdipe

12.07.2019. - 09:30

Јekh kotar majbare lačardimaske kompanie ani lumia ani vizita ko Ministribe

12.07.2019. - 09:28

Мihajlovićka: Srbia deladumo Belgiake vaš alosaripe ano Konsili Maškhathemutni derjaveski organizacia

12.07.2019. - 09:26

Мihalovićka e suediake ambasadorea: Baro anglunipe ani infrastruktura thaj njamesko jekh jekhipe

09.07.2019. - 12:35

I Мihajlovićka: Kupatni buti Novi Sadesko, krainako thaj Thagarutna Srbiaki džitherdikani kombinacia vaš dizutnenge  

09.07.2019. - 12:33

I Мihajlovićka: Kupatno akharipe Šudrorigutno Makedoniake thaj Greciake te oven kotor projektesko sigutne pruge

09.07.2019. - 12:29

Мihajlovićka e delegacia ThR Kinaki: Sigutno pruga Beograd-Budimpešta misal šukhar maškharipasko  

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.