RSS

You are here

Edin Zečirović

Bijando sito anoPeć 1979.berš. Fundoni thaj maškharutni škola agorisindja ano Peć. Diplomirindja ano Lačarimsko-arhitektonsko fakulteti Univerziteti ano Niš ano Konstruktivno karingope. Momentalno sito ano agorisipasko berš doktorjengo studie ano akava fakulteti.

 

Pi funkcia raštrako sekretari ano Ministribe vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura palem anavdilo ano oktobri 2016. berš. Po angle kerela sine sar profesori ano lačarimaski grupa vastušeja ani maškharutni škola ano Novi Pazar. Dži 2012.berš kerdja buti ano projektno biro leipa kotor ano keripe projektno dokumentacia baro gendo bešipaske-bizniseske objektja.

 

Ikaldoj semno gendo skenciake-rodipaske bukja thaj leloj kotor ano pobut dešutne kherutne thaj maškharthemutne skenciake konferencie thaj khedipe. 

 

Kotar 2016. kerela funkcia dženutnesko ani Dizjako parlamenti Novi Pazar. Uzo dajaki čhib, vakharela srbikani thaj anglikani čhib. Prandimo thaj dad 4 čhavorengo.