RSS

You are here

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода је тело предвиђено Пословником Владе, а решењем Владе донетим 1. маја 2014. године за председника тог тела именована је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.

Према члану 33. Пословника, Комисија према методологији о процени штете утврђује висину штете од елементарних непогода, предлаже Влади средства која је потребно доделити за санацију штете и обавља друге послове одређене прописима и актима Владе.