RSS

You are here

Секретаријат министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: нормативне и друге правне послове; кадровске, финансијске, информатичке послове; усклађивање рада унутрашњих јединица; сарадњу са другим органима.

 

У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

Маја Матија Ристић

Секретар министарства
011/3616-521