RSS

You are here

Odeljenje za upravne i upravno-nadzorne poslove

U Odelјenju za upravne i upravno-nadzorne poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: vršenje nadzora nad radom imaoca javnih ovlašćenja u obavlјanju poverenih poslova, u skladu sa zakonom; pripremu rešenja u upravnim stvarima u drugom stepenu iz oblasti urbanizma i građevine; pripremu odgovora na tužbe u upravnim sporovima iz oblasti urbanizma i građevine; ostvarivanje saradnje sa republičkim, pokrajinskim i opštinskim organima; učešće i izradi analiza, izveštaja i informacija u vezi sa primenom propisa u oblasti urbanizma i građevine; drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.

 

U Odelјenju za upravne i upravno-nadzorne poslove obrazuju se uže unutrašnje jedinice: