Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

Sеktor za inspеkcijski nadzor

 

U Sektoru za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora na sprovođenju zakona i drugih propisa u oblastima železničkog, drumskog i vodnog saobraćaja, javnih puteva, građevinarstva, urbanizma i komunalnih delatnosti, transporta opasne robe, a koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koja je u delokrugu inspekcije; procenu rizika; planiranje inspekcijskog nadzora; usklađivanje inspekcijskog nadzora; pripremu, izmenu i dopunu kontrolnih listi i njihovog objavljivanja na svojoj internet stranici; preventivno delovanje; nadzor nad neregistrovanim subjektima; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 

U Sektoru za inspekcijski nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

Sеktor za inspеkcijski nadzor

011/2138-311
Prijavе građana: kontaktcentar.inspektor@gov.rs