RSS

You are here

Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја

У Одељењу за инспекцијске послове друмског саобраћаја обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта; предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења; други послови из делокруга Одељења.

Послови из делокруга Одељења за инспекцијске послове превоза и друмског саобраћаја обављају се у седишту Министарства и у:

            1. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански и   Колубарски  управни округ, са седиштем у Ваљеву;

            2. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијског, Подунавски и Браничевски управни округ, са седиштем у Пожаревцу;

            3. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Расински и Поморавски управни округ, са седиштем у Крушевцу.

            4. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Зајечару;

            5. Окружној подручној јединици за Златиборски управни округ, са седиштем у Ужицу;

            6. Окружној подручној јединици за Поморавски управни округ, са седиштем у Јагодини;

            7.  Окружној подручној јединици за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;

            8. Окружној подручној јединици за Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву;

            9. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Нишавски и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу;

            10. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Јабланички и Топлички управни округ, са седиштем у Лесковцу;

            11. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Пчињски и Косовско-поморавски управни округ, са седиштем у Врању;

            12. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански управни округ, са седиштем у Шапцу.