RSS

You are here

JAVNA NABAVKA – USLUGE IZRADE IDEJNOG REŠENЈA, IDEJNOG PROJEKTA, PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU SA TEHNIČKOM KONTROLOM I PROJEKTA ZA IZVOĐENЈE, ZA DENIVELACIJU UKRŠTAJA ŽELEZNIČKE PRUGE BROJ 5 BEOGRAD-ŠID-DRŽAVNA GRANICA IDRŽAVNOG PUTA IIB REDA JN 7/2015