RSS

You are here

JAVNA NABAVKA - USLUGE IZRADE IDEJNOG REŠENJA INOVACIJE KOMPLEKSA TPS ZEMUN, IDEJNOG PROJEKTA, STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU SA TEHNIČKOM KONTROLOM I PROJEKTA I FAZE NASTAVKA IZGRADNJE TPS ZEMUN JN 5/2015