Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U BLOKU 22 U PODRUČJU PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT „BEOGRAD NA VODI” NA K.P. 1508/400 K.O. SAVSKI VENAC