Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU TURISTIČKOG KOMPLEKSA NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI GP1, KOJA SE FORMIRA OD CELE KP 3443/47 I DELA KP 3443/48, KO KRIVA REKA OPŠTINA BRUS