RSS

You are here

JAVNI UVID URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA VISOKE SPRATNOSTI U BLOKU 24 NA KP 1508/391, 1508/187, 1508/201, 1508/203, 1508/204 I 1508/205 KO SAVSKI VENAC, U OKVIRU PROJEKTA „BEOGRAD NA VODI”