Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JN 1/2020 Dodatni radovi na izgradnji leve trake Autoputa E75, deonica granični prelaz "Kelebija" - petlja "Subotica Jug", Sektor 0 - od postojećeg državnog puta IB - 11 (M-17.1) do km 1+320.00 Autoputa E75, i deo Sektora 1 od km 1+320.00 do km 3+808.4