RSS

You are here

Nabavka usluga nadzornog organa koji ćе vršiti i stručni nadzro nad izvođеnjеm radova na izgradnji mosta Zеmun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama