Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup ososbama sa invaliditetom, deci i starim osobama