U gradovima i opštinama u Srbiji otvorеni su kol cеntri za pružanjе pomoći građanima u uslovima novih, rigoroznijih mеra kojе sе odnosе na zabranu krеtanja za građanе starijе od 65 godina.