RSS

You are here

Radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke u okviru izgradnje „Prve A faze” državnog puta prvog reda, autoputa na trasi postojećeg magistralnog puta M-1.11, veza Koridor 10 – Kragujevac, od km 5+000 do km 14+773, JN broj 26/2016