You are here

Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру изградње „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000 до км 14+773, ЈН број 26/2016