RSS

You are here

USLUGA – Pružanje usluga stručnog nadzora na izgradnji javne železničke pruge od postojeće pruge Smederevo – Mala Krsna do terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo – prva faza JN 27/2017