You are here

УСЛУГА – Пружање услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – прва фаза ЈН 27/2017