RSS

You are here

Usluge izrade i održavanja softverskog modula registara i evidencija u vezi sa licenciranjem domaćih prevoznika u drumskom saobraćaju, sertifikaciju lica odgovornih za prevoz i prekršaja domaćih i stranih prevoznika u drumskom saobraćaj JN 43/2017