You are here

Услуге израде и одржавања софтверског модула регистара и евиденција у вези са лиценцирањем домаћих превозника у друмском саобраћају, сертификацију лица одговорних за превоз и прекршаја домаћих и страних превозника у друмском саобраћај JN 43/2017