RSS

You are here

Vršenje analize opravdanosti izmene i obima izmena sledeće projketne dokumentacije: Autoput E-763, Beograd-Južni Jadran, deonica 5: Lajkovac-Ljig od km 53+138,91 do km 77+118,23; Izmena Glavnog Projekta Knjiga 3 Sveska 1; Autoput E-763, JN 28/2017