You are here

Вршење анализе оправданости измене и обима измена следеће пројкетне документације: Аутопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница 5: Лајковац-Љиг од км 53+138,91 до км 77+118,23; Измена Главног Пројекта Књига 3 Свеска 1; Аутопут Е-763, ЈН 28/2017