RSS

You are here

JN 25/2020 Izvođenje radova na izgradnji Miljkutskog nadputnjaka na km 3+808,41 na auto-putu E75, leva traka,deonica: granični prelaz Kelebija- petlja Subotica jug, sektor 1