You are here

ЈН 25/2020 Извођење радова на изградњи Миљкутског надпутњака на км 3+808,41 на ауто-путу Е75, лева трака,деоница: гранични прелаз Келебија- петља Суботица југ, сектор 1