RSS

You are here

JN 28/2019 UTVRĐIVANJE IZNOSA INDIREKTNIH TROŠKOVA NA POZICIJAMA NEUGOVORENIH RADOVA NA UGOVORU ZA IZGRADNJU AUTOPUTA E 763, SEKTOR OBRENOVAC-LJIG