You are here

ЈН 28/2019 УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ИНДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА НА ПОЗИЦИЈАМА НЕУГОВОРЕНИХ РАДОВА НА УГОВОРУ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА Е 763, СЕКТОР ОБРЕНОВАЦ-ЉИГ