RSS
Wed, 06/19/2019 - 08:10

I Mihajlovićka e "Behtelea": Moravako koridori projekti gendo 1 vaš Ministribe

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof.

Sat, 06/15/2019 - 07:37

I Мihajlovićka: Lačaripe metrosko ano Beogradi majbaro infrastrukturako projekati ano regioni

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj presidentka Bukjaki grupa vaš realizacia projektesko vaš lačaripe beogradesko metro, prof.

Sat, 06/15/2019 - 07:36

I Мihajlovićka: Srbia putardi vaš neve kinake investicie

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof.

Sat, 06/15/2019 - 07:35

I Mihajlovićka: Finansiripe majsemno pučipe ano lačaripe beogradesko metro

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof.

Sat, 06/15/2019 - 07:34

I Mihajlovićka: Palo paše 40 berš majmoderno lokomotive vaš tradipe pharipasko

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof.

I Mihajlovićka: Ina milijojna dinarja vaš devipedumo sigurno kherenge thaj lelutnenge, na sijen korkore ani tumari mareba

I Telopresidentka Thagarutni Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, hramisarda avdive kontraktja molipa paše ina milijojna dinarja vaš...

I Mihajlovićka: Auto-drom Beograd-Sarajevo thaj drom Novi Pazar-Tutin lačara kupate e Turkia  

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, vakhardja avdive e ambasadorea Republika Turkia ano Beogradi Tanžu...