RSS

You are here

Aktuelipe

Wed, 05/08/2019 - 07:39

I Mihajlovićka: Kotar hakaja bučarnenge te vakhara sako dive, a na numa 1. majea

Wed, 05/08/2019 - 07:38

I Mihajlovićka e dženutnenca “Huawei” kotar neve tehnologie ano dromutnipe

Wed, 05/08/2019 - 07:37

I Mihajlovićka: Srbia barikani so sitoj kotor iniciativako “Jekh kustik, jekh drom”

Wed, 05/08/2019 - 07:34

Hramosardilo kontrakti vaš lačharipe auto-drom Preljina-Požega thaj deonica sigutno sastrnalo drom Novi Sad – Subotica

Mon, 04/22/2019 - 08:39

I Mihajlovićka e CRBC: Dži po agor beršesko agorisimo auto-drom kotar Surčin dži Obrenovac

Mon, 04/22/2019 - 08:22

I Mihajlovićka e Lumiaka banka: Vaš tiknaripe adžukaripasko pedo samatrende 90 milijojna dolarja

Mon, 04/22/2019 - 08:20

I Mihajlovićka: Pharuvipe kanunjengo ani umal dromutnipe thaj lačaripe vaš sigutni realizacia infrastrukturno projektja

Mon, 04/22/2019 - 08:17

I Mihajlovićka ano kedipe NALED-esko: Kupatne dži ko efikasno administracia thaj po šukhar čhinavdipe bizniseske

Tue, 04/16/2019 - 07:37

Nevo projektja maškhar Srbia thaj Ungaria ano sastrnalo thaj pajnesko dromutnipen

Tue, 04/16/2019 - 07:36

I Mihajlovićka: Prioriteti ano maškharipe Srbia thaj Ungaria - te čhinarolpe adžukaripe pedo samatrendenge nakhavipe

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.