RSS

You are here

Aktuelipe

18.06.2020. - 08:18

Mihajlovićka ando starti bukjengo pe lačardipe sigutni dromutnikani savi ka phanol Valjevo e auto-dromea “Miloš Veliki”

17.06.2020. - 07:35

Mihajlovićka e kinaka kompania CRBC: Molipe khupatne infrastrukturake projektja pobare kotar efta milijarde evrja

17.06.2020. - 07:34

Mihajlovićka e neve ambasadorea Slovačkako: But thanutnipe vaš maškharipe ani infrastruktura

17.06.2020. - 07:28

Mihajlovićka ano Aleksinac: Infrastruktura sito fundo dživdipasko, investirindjam 4,6 milijojna evrja ani fabrika vaš pijibasko pani

16.06.2020. - 07:44

Mihajlovićka mukhla ano dromutnipe purt ki Ostružnica: Ano barikanipe tehnipasko, jekhipasko thaj phandipe manušengo ka lungara te lačara purtja

16.06.2020. - 07:42

Mihajlovićka dikhlardja bukja ano lačardipe auto-dromesko Požega-Preljina

11.06.2020. - 07:40

Mihajlovićka: Sigutni pruga Beograd-Budimpešta majbaro projekti ano mesmerjavinutni Evropa thaj simboli sastrnalutno amalipe Srbiako thaj Kinako

11.06.2020. - 07:38

Mihajlovićka hramisarda kontrakti kotar lačardipe sigutni dromutnikani savi Valjevo phanela e auto-dromea “Miloš Veliki” thaj vaš regulacia Kolubarako

10.06.2020. - 07:25

Mihajlovićka: Kerdjam 12 km lokalno droma save mangelape te kerol sine Šabaci

10.06.2020. - 07:23

Mihajlovićka ano pharavipe tunelesko Straževica: Simboli phagipe šukharipasko pedo bilačhipe, agorisipe tunelesko 2021.

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.