RSS

You are here

Aktuelipe

12.07.2019. - 09:26

Мihalovićka e suediake ambasadorea: Baro anglunipe ani infrastruktura thaj njamesko jekh jekhipe

09.07.2019. - 12:35

I Мihajlovićka: Kupatni buti Novi Sadesko, krainako thaj Thagarutna Srbiaki džitherdikani kombinacia vaš dizutnenge  

09.07.2019. - 12:33

I Мihajlovićka: Kupatno akharipe Šudrorigutno Makedoniake thaj Greciake te oven kotor projektesko sigutne pruge

09.07.2019. - 12:29

Мihajlovićka e delegacia ThR Kinaki: Sigutno pruga Beograd-Budimpešta misal šukhar maškharipasko  

09.07.2019. - 12:27

Мihajlovićka thaj Palkovič: Te čhivelpe Šudrorigaki Makedonia thaj Grecia ano projekti sigutne pruge

04.07.2019. - 12:27

O Kifi e Mihajlovićake: Nais Tumenge vaš pondž berš labdarde maškharipaske

04.07.2019. - 10:29

I Мihajlovićka: Manga te čhiva Severno Makedonia thaj Grecia ano projekti sigutne pruge dži Budimpešta

04.07.2019. - 09:31

I Mihajlovićka: Lačardipe pana 400 km neve auto-dromja 

03.07.2019. - 07:33

Mihajlovićka: Ina apartmajna vaš 20 romane čhavorenge ano Novi Pazar

26.06.2019. - 09:34

I Mihajlovićka dikhlardja bukja ano Zemun: Ka investirina 200 milijojna ano pajnesko dromutnipen

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.