RSS

You are here

Aktuelipe

24.06.2019. - 07:38

I Mihajlovićka: Kotar nilaj ka ova pobut dive ano javinutno phak Koridori 10

21.06.2019. - 07:32

I Mihajlovićka thaj o Mondoloni kotar vizita savo ka kerol presidento Makron ani Srbia

20.06.2019. - 08:30

I Mihajlovićka dikhlardja butipe ano auto-drom Batrovci-Kuzmin:Na sijum čaljardi, musaj po sig te kerolpe buti

19.06.2019. - 08:10

I Mihajlovićka e "Behtelea": Moravako koridori projekti gendo 1 vaš Ministribe

15.06.2019. - 07:37

I Мihajlovićka: Lačaripe metrosko ano Beogradi majbaro infrastrukturako projekati ano regioni

15.06.2019. - 07:36

I Мihajlovićka: Srbia putardi vaš neve kinake investicie

15.06.2019. - 07:35

I Mihajlovićka: Finansiripe majsemno pučipe ano lačaripe beogradesko metro

15.06.2019. - 07:34

I Mihajlovićka: Palo paše 40 berš majmoderno lokomotive vaš tradipe pharipasko

11.06.2019. - 08:54

I Mihajlovićka: Ina milijojna dinarja vaš devipedumo sigurno kherenge thaj lelutnenge, na sijen korkore ani tumari mareba

11.06.2019. - 08:53

I Mihajlovićka: Auto-drom Beograd-Sarajevo thaj drom Novi Pazar-Tutin lačara kupate e Turkia  

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.