RSS

You are here

Aktuelipe

03.06.2019. - 07:36

I Mihajlovićka e firma "Aktor": Prioriteti sito agorisipe javinutnorigako phak Koridori 10

31.05.2019. - 09:19

I Мihajlovićka: Inara amare lejna ani karta evropake koridorja

31.05.2019. - 09:16

I Mihajlovićka: Investiripe ano pajnesko dromutnipe kvaši milijarda evrja

30.05.2019. - 13:07

I Mihajlovićka: Agorisipa Koridori 10 sikhavdjum kobor infrastruktura semni vaš Srbia

30.05.2019. - 13:06

I Mihajlovićka: Majur lela sigutni dromutni thaj nevi sporteski sala

22.05.2019. - 07:38

I Mihajlovićka thaj Lo Kašo: Agorisipe Koridori 10 semno ini vaš EU

22.05.2019. - 07:37

I Mihajlovićka e kinake partnerjenca kotar maškharipe ano sastrnalutno dromutnipen

21.05.2019. - 07:37

I Mihajlovićka kotar agorisipe Koridori 10: Putardili nevi rigutni ano barjaripe Srbiako thaj regionesko

21.05.2019. - 07:36

I MIhajlovićka e bučarnenge thaj inžinjerenge: Grdelicaki klisura sito phagipe amare džandipasko, bukjako thaj kamplipasko prekal Srbia

21.05.2019. - 07:34

I Mihajlovićka:Auto-drom prekal Grdelica po barikanipe Srbiako, agorisindjam majbaro projekti

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.