RSS

You are here

Aktuelipe

08.05.2019. - 07:39

I Mihajlovićka: Kotar hakaja bučarnenge te vakhara sako dive, a na numa 1. majea

08.05.2019. - 07:38

I Mihajlovićka e dženutnenca “Huawei” kotar neve tehnologie ano dromutnipe

08.05.2019. - 07:37

I Mihajlovićka: Srbia barikani so sitoj kotor iniciativako “Jekh kustik, jekh drom”

08.05.2019. - 07:34

Hramosardilo kontrakti vaš lačharipe auto-drom Preljina-Požega thaj deonica sigutno sastrnalo drom Novi Sad – Subotica

22.04.2019. - 08:39

I Mihajlovićka e CRBC: Dži po agor beršesko agorisimo auto-drom kotar Surčin dži Obrenovac

22.04.2019. - 08:22

I Mihajlovićka e Lumiaka banka: Vaš tiknaripe adžukaripasko pedo samatrende 90 milijojna dolarja

22.04.2019. - 08:20

I Mihajlovićka: Pharuvipe kanunjengo ani umal dromutnipe thaj lačaripe vaš sigutni realizacia infrastrukturno projektja

22.04.2019. - 08:17

I Mihajlovićka ano kedipe NALED-esko: Kupatne dži ko efikasno administracia thaj po šukhar čhinavdipe bizniseske

16.04.2019. - 07:37

Nevo projektja maškhar Srbia thaj Ungaria ano sastrnalo thaj pajnesko dromutnipen

16.04.2019. - 07:36

I Mihajlovićka: Prioriteti ano maškharipe Srbia thaj Ungaria - te čhinarolpe adžukaripe pedo samatrendenge nakhavipe

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.