RSS

You are here

Aktuelipe

Fri, 07/26/2019 - 13:05

I Mihajlovićka sine ano dikhlaripe Koridori 10, po agor ani trasa malavdisali e pobuder kotar šelutne bučarne save lačarena auto-drom

Fri, 07/26/2019 - 13:03

I Mihajlovićka: Barikani sim po bučarne, problemi sito kompania Aktor

Fri, 07/26/2019 - 13:02

I Мihajlovićka thaj o Željazakov: Kupatne ka kera vaš tiknaripe gužvako ano samatrende

Tue, 07/16/2019 - 08:36

I Mihajlovićka: Molipe infrastrukturake projektjengo ani Srbia 14,5 milijarde evrja

Tue, 07/16/2019 - 08:32

I Mihajlovićka: Kotar EIB biinaripasko 2,7 milijojna evrja vaš gatiasripe neve projektja ano pajnesko dromutnipe

Tue, 07/16/2019 - 08:31

I Мihajlovićka akhardja dizutnen te den rat: Te ova humano, te uluvina dživdipe

Fri, 07/12/2019 - 09:30

Јekh kotar majbare lačardimaske kompanie ani lumia ani vizita ko Ministribe

Fri, 07/12/2019 - 09:28

Мihajlovićka: Srbia deladumo Belgiake vaš alosaripe ano Konsili Maškhathemutni derjaveski organizacia

Fri, 07/12/2019 - 09:26

Мihalovićka e suediake ambasadorea: Baro anglunipe ani infrastruktura thaj njamesko jekh jekhipe

Tue, 07/09/2019 - 12:35

I Мihajlovićka: Kupatni buti Novi Sadesko, krainako thaj Thagarutna Srbiaki džitherdikani kombinacia vaš dizutnenge  

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.