RSS

You are here

Aktuelipe

12.05.2020. - 07:53

Mihajlovićka: Investiripe ano dživdipasko maškharipe thaj ekologiako šuži infrastruktura klidi vaš saslaripe ekonomiako

12.05.2020. - 07:52

Mihajlovićka: Srbia gatisarimi, rndomo avio-dromutnipe napal halovipe e Evropa

11.05.2020. - 11:46

Mihajlovićka: Kotar 18. maji urjavipe e Aerodromesta “Nikola Tesla”

11.05.2020. - 11:42

Mihajlovićka: Adikharipe dromengo ano leipe sezonako, a na sar po angle ano avgusti

07.05.2020. - 09:27

Mihajlovićka anglo adikharipe Samiti kotar Rjačutno Balkani: SRBIA ačhola orjentišimi ko evropako drom thaj molipe

07.05.2020. - 09:25

Mihajlovićka: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Stara Pazova ka ovol agorisimi dži po agor beršesko

05.05.2020. - 15:21

Mihajlovićka: Adivesta ani Srbia pobuder kotar 3.500 maškhardizjake linije, lelam te inarahape ano dživdipe  

01.05.2020. - 12:36

Mihajlovićka thaj Hargitai: Lungaripe suporti EBRD projektjenge ano sektori transportesko

01.05.2020. - 12:35

Mihajlovićka: Kamama so dživdinava ani Srbia

01.05.2020. - 12:33

Mihajlovićka: Srbia gatisarimi te putarol avio-dromutnipe, vakharahape e Evropa

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.