RSS

You are here

Aktuelipe

31.07.2020. - 08:23

Mihajlovićka: Ka investirina pobuder kotar trin milijarde evrja ano komunalno infrastruktura

30.07.2020. - 21:21

Mihajlovićka: Ko avutno berš ka startuinol lačardipe sigutni pruga Beograd-Niš, vaš sigutne kotar 200 km/h

30.07.2020. - 07:59

Mihajlovićka: Ka investirina pobuder kotar trin milijarde evrja ano komunalno infrastruktura

30.07.2020. - 07:58

Mihajlovićka: Sigutne pampurea kotar Beogradi dži Niš 200 km ko sati

29.07.2020. - 07:50

Mihajlovićka: Kupate e kerdutnenca kera sa kaj lačardimaske thana ano bare infrastrukturake projektja kerena buti

27.07.2020. - 07:46

Mihajlovićka ko Moravako koridori: Angluni etapa kotar Pojate dži Kruševac gata dži po agor avutne beršesko

27.07.2020. - 07:44

Mihajlovićka: Sastipe bučarnengo ano angluno than, nane ačhavipe ano bare projektja

23.07.2020. - 09:00

Mihajlovićka: Dživdipe thaj ekonomia našti te ačhon, thaj ini kana si phare musaj te kerolpe buti

23.07.2020. - 08:59

Mihajlovićka: Beogradesko metro, molipa šov milijarde evrja, majbaro infrastrukturako projekti ano akava kotor Evropako

21.07.2020. - 09:57

Mihajlovićka preseduindja anglune bešipa maškharresorenge Bukjaki grupa vaš Moravako koridori

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.