RSS

You are here

Aktuelipe

14.07.2020. - 12:09

Mihajlovićka dikhlardja lačardimasko thanutnipe ano Zemuni: Ka lačara khera vaš policajcja save arakhena  Srbia  

14.07.2020. - 12:08

Mihajlovićka: Uzo sastipaski ini ekonomikani kriza, saren save šaj trubul te keren buti

14.07.2020. - 12:07

Mihajlovićka ano Majdanpeko: Kotar luja nakhutno drom dži Žagubica

14.07.2020. - 12:06

Mihajlovićka: Musaj te arakha ini ekonomia ini sastipe dizutnengo

08.07.2020. - 17:01

Mihajlovićka kotar Ivanjica e dizutnenge: Ka lačara thaj ka stenisara sa so rumindilo ano bare pajna

08.07.2020. - 17:00

Mihajlovićka ani Bajina Bašta: Škodripe kotar bare pajna trin milijarde dinara, ka laćara sa   

06.07.2020. - 11:33

Mihajlovićka: Ekonomia našti te ačhol, te kerolpe buti uzo sa napja dikhlaripaske  

06.07.2020. - 11:33

Mihajlovićka ani Ljubovija: Ina milijarde dinarja investirindjam ano droma ano Mačvako regioni

06.07.2020. - 11:32

Mihajlovićka: Korona virus zumavindja sastipaski ama ini ekonomikani kriza, personalno godaripe moldikano

02.07.2020. - 08:29

Mihajlovićka: EU putardja samatrenda ama anglo drom dikhlareni regule vaš sakoja phuv

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.