RSS

You are here

Aktuelipe

19.02.2020. - 09:19

Mihajlovićka e “Rusiake sastrnalutnenca”: Ando than dizeli, ka kera lokomotive pedo gasi

19.02.2020. - 09:18

Mihajlovićka ano RTS: Bi solidaripa džuvlja na ka ovelolen pobare hakaja

19.02.2020. - 09:16

Mihajlovićka: Realizuipa reforme Srbia sikhavdja kaj olako than ano amalipe majšukharengo

12.02.2020. - 07:58

Mihajlovićka ani Vranja: Khera vaš askeria thaj policia ano marti, pana 32 miliojna vaš infrastruktura

12.02.2020. - 07:52

Mihajlovićka: Gornji Milanovac trubul te lol pašarutno drom dži “Miloš Veliki”

12.02.2020. - 07:48

Mihajlovićka: Avipe amerikako barjaripasko fondi sitoj verifikacia vaš stabilipe Srbiako

12.02.2020. - 07:46

Mihajlovićka thaj Godfri: Infrastruktura majšukhar čhandipe vaš phandipe regionesko

04.02.2020. - 08:00

Mihajlovićka: Pherdo suporti kompetentno orgajnenge ani mareba opipe korupcia

04.02.2020. - 07:47

Mihajlovićka: Pedozoralipe radikaljengo ano Parlamenti kerdilo gndipa thaj organizuimo!

04.02.2020. - 07:42

Mihajlovićka: Sa 236 amandmajna pedo amare kanunja savengo leipe musajutno vaš sigutno infrastrukturno barjaripe Srbiako

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.