RSS

You are here

Grupa vaš andruno pajnesko tradipe thaj maškarthemutno pajnesko dromutnipe

Ani Grupa vaš andruno pajnesko tradipe thaj maškarthemutno pajnesko dromutnipe kerenape akala bukja: gatisaripe ekspertsko fundo vaš keripe angluno lil kanunesko thaj bahamja aver normengo ano rami e lelutne maškarthemutne norme; devipe bahami thaj leipe napja vaš zumavipe baripe leinengo dromutnipe thaj barjaripe arakhipe tradipe pajnesko pedo pajneske droma pedo savo sito maškarthemutno thaj maškarraštrengo režimi pajnesko tradipe; dikhlaripe bukjako maškarthemutne organizaciengo thaj tehnikake standardja pajnesko tradipasko ani umal pajnesko dromutnipe; leipe kotor ani buti ekspertsko bukjake grupe maškarthemutne organizaciengo; gatisaripe bahameske fundja vaš klidutnipe multilateralno thaj bilateralno halovipe ani umal pajnesko dromutnipe, dikhlaripe thaj realizuipe multilateralno thaj bilateralno halovipe ani umal pajensko dromutnipe; kooridniripe sa aktivipe phande vaš barjaripe evropako Koridori Rajna – Dunavi ani raštra thaj regioni (konferencije, forumja, ekspertsko kedipe); dikhlaripe programja thaj plajna adikharipaske, leparnibaske thaj barjaripaske pajneske droma; formiripe te ažuriripe baza gendjengi vaš dikhlaripe thaj analiza situacia infrastrukturaki ano lejinako dromutnipe; planiripe projektjengo vaš lejinaki infrastruktura ano maškaripe e Direkcia vaš pajneske droma thaj dikhlaripe olengi realizacia; zumavipe barjaripe robake terminalja kombinuimo dromutnipe sar ini “hari porto” ano maškaripe e fundone andrune jekhutnenca Ministribaske thaj kompetentno orgajna thaj organizacije; dikhlaripe thaj analiziripe indikatorja barjaripaske kargo thaj dromutnengo leinako dromutnipen; gatisaripe agorisipasko lil kotar angluni registracia beroski ani lista berongi, agorisipasko lil kotar legaripe registracia berongi andrune pajnesko tradipe, agorisipasko lil kotar kosipe berosko, agorisipasko lil kotar palem registracia beroski; gatisaripe agorisibasko lil vaš registracia berongi ano lačharipe; devipe ekspertsko direkcie porteske kapetanijenge phando e realizuipa thaj legaripa registracia; gatisaripe gndipe direkcie thaj devipe ekspertsko ažutipe porteske kapetanijenge phando e registruiba berongo; keripe pedo sugestije dromutnengo ano andruno pajnesko tradipe; gatisaripe gndja kotar labaripe maškarthemutne thaj kerutne norme kotar bukjako truj Grupako; devipe bahami thaj leipe napja vaš zumavipe barjaripe derjavesko dromutnipe; keripe bukjengo save siton vaš labaripe kanunesko savea lačharelape derjavesko pajnesko tradipe; gatisaripe ekspertsko fundo vaš keripe angluno lil kanunesko thaj aver normengo kotar umal derjavesko pajnesko tradipe; gatisaripe raportjengo thaj informaciengo ani umal derjavesko transporti; gatisaripe, dikhlaripe thaj lebaripe multilateralno thaj bilateralno halovipe ani umal derjavesko transporti; analiza aver materijalengo kotar umal derjavesko pajnesko tradipe, keripe gndipasko kotar labaripe kanunesko kotar umal derjavesko pajnesko tradipe, sar ini aver bukja kotar bukjako truj Grupako.