• Ћирилица
  • Latinica
  • English
  • Romani
Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

Grupa vaš arakhipe dromengo

Ani Grupa vaš arakhipe dromutnipasko kerenape akala bukja: gatisaripe strategiako, plajnengo, kanunengo thaj aver normengo kotar umal arakhibe dromutnipasko pedo droma, inteligentno transportno sistemja thaj umal socijalno kanunipe ano dromesko tradipe thaj sistemi tahografi; gatisaripe plajna vaš finansiripe napjengo ano umal arakhipe dromutnipasko; koordiniripe bukjako subjektjengo ani umal arakhipe dromutnipasko; ekspertsko devipe dumo bukjake Trupesko vaš koordinacia arakhipe dromutnipasko, Kolegijumeske thaj ekspertsko bukjake grupenge, leipe kotor ani buti maškarthemutne institucie ani umal arakhipe dromutnipasko pedo droma, inteligentno transportno sistemja thaj sistemi tahografi; promocia napja arakhipe dromutnipasko thaj inteligentno transportno sistemja; keripe bahami tehnikake čhinavdipe, aver tehnikake norme, normativja thaj standardja ano umal arakhipe dromutnipasko pedo droma, inteligentno transportno sistemja thaj sistemi tahografi; gatisaripe normengo phande e tehnikake čhinavdipenca save pherena automobilja ano dromutnipen; leipe kotor ano keripe studie, analize, planiripe thaj prognoza ano umal arakhipe dromutnipasko pedo droma, inteligentno transportno sistemja thaj sistemi tahografi; keripe programja vaš anglunisaripe situacia arakhipe dromutnipasko pedo droma thaj inteligentno transportno sistemja, dikhlaripe multilateralno konvencie thaj halovipe kotar umal arakhipe dromutnipasko pedo droma, inteligentno transportno sistemja thaj sistemi tahografi; dikhlaripe thaj čhivipe regulative Evropaka uniako ano kherutni regulativa; leipe kotor ano keripe materijalesko kotar bukjako truj Ministribasko e aver orgajnenca thaj organizacijenca prekal komisije jase bukjake grupe, sar ini aver bukja kotar bukjako truj Grupako.