RSS

You are here

Grupa vaš zorakaripe pherdipe čhinavdipengo vaš ikalipe licence vaš keripe tehnikaki dokumentacia thaj lačharipe objektjengo vaš save mukhlipasko lil dela ministribe jase autonomno krajina

Ani Grupa vaš zorakaripe pherdipe čhinavdipengo vaš ikalipe licence vaš keripe tehnikaki dokumentacia thaj lačharipe objektjengo vaš save mukhlipasko lil dela ministribe jase autonomno krajina kerenape akala bukja: dikhlaripe dokumentaciako save firme thaj aver juridikane persone dena uzo rodipe vaš ikalipe licenca; keripe raportja kotar nanipe ani dokumentacia thaj bahami informaciako kotar nanipe savo delape dženenge so dende akava rodipe; kerenape raportja thaj aver materijalja vaš bešipe komisiako e bahamea vaš ikalipe licenca, gatisaripe licence, jase agorisipe save dela bahami komisia vaš zorakaripe pherdipe čhinavdipengo vaš ikalipe licenca vaš keripe tehnikaki dokumentacia thaj lačharipe objektjengo vaš save mukhlipasko lil dela ministribe jase autnomno krajina, sar ini aver bukja kotar bukjako truj Grupako.