RSS

You are here

Porto kapetanija Pančevo

Porto kapetanija Pančevo vaš regionalno jekhutni komunaki Pančevo, Kovini, Plandište, Bela Crkva, Vršac, Sečanji, Alibunari, Kovačica thaj Opovo, e bešipa ano Pančevo, vaš regioni lejinako Dunav – solaki rig kotar kilometari 1075 dži ko kilometari 1155.6, lejnaki Tamiši – solduj riga kotar kilometari 0 dži ko samatrenda e Republika Rumunija, kanali “Banatska Palanka – Novi Bečej” kotar kilometari 0 dži kilometari 87, lejnake Brzava, Moravica, Karaši thaj Nera, kanal “Karašanac” uzi Čenta. Porto kapetanija Pančevo na kerela bukja kotar umal derjavesko pajnesko tradipe.