RSS

You are here

Ulavdipen vaš bešipaskothaneski politika, komunalno butipe thaj energetikano efikasipe

Ano Ulavdipen vaš bešipaskothaneski politika, komunalno butipe thaj energetikano efikasipe kerena akala bukja: lačharipe bešipaskothaneske relacie thaj bešipasko thanesko biznisi prekal gatisaripe thaj dikhlaripe realizacia napja bešipaskothaneska politikako; devipe bahamja strategiake thaj aver napjengo vaš adikhardutno barjaripe bešipaskothanesko, a poulavdipe gatisaripe thaj dikhlaripe realizacia programja thaj projektja bešipaskothanesko suporti, energetikano efikasipe thaj vastalutnipe thaj adikharipe soliterjengo; keripe thaj dikhlaripe labaripe normengo savenca lačharelape umal bešipasko thanipe, keripe komunalno butipe thaj energetikako efikasipe; dikhlaripe ekonomikane aspektja thaj devipe napja vaš anglunisaripe finansiripe bešipasko thanesko, devipe komunalno servisja thaj anglunisaripe energetikako efikasipe; gatisaripe gndipasko pedo angluno lil thaj bahamja relevantno normjenge thaj strategie savenge prezenterja aver orgajna raštrake direkciake; devipe ekspertko ažutipe jekhutnenge lokalno korkorodirekcia thaj leipe kotor ano aktivipe zoralipe kapacitetja vaš anglunisaripe labaripasko vaš norme save lačharena umal bešipaskothanipe, komunalno butipe thaj energetikano efikasipe; aver bukja kotar bukjako truj Ulavdipasko.