You are here

Цивилно друштвo

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије отворило је на страници www.mgsi.gov.rs посебан део  “Цивилно друштво“ са циљем подстицања дијалога и остваривања партнерства са организацијама цивилног друштва.

На имејл адреси civilnodrustvo@mgsi.gov.rs представници овог сектора могу достављати информације о својим активностима, предлагати одређене идеје, добијати информације које су од јавног значаја, као и  одговоре на захтеве које су до сада упућивали путем редовне поште.

Како бисмо добили потпуну информацију о вашој организацији, припремили смо Упитник који можете преузети са линка испод. Попуњен упитник пошаљите на civilnodrustvo@mgsi.gov.rs.