You are here

Сектор за железнице и интермодални транспорт

 

Члан 17.

У Сектору за железнице и интермодални транспорт обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области железнице и интермодалног транспорта; праћење примене законских и других прописа и иницирање измена и допуна законских прописа из области железнице и интермодалног транспорта; уговарање и праћење реализације уговора за управљање железничком инфраструктуром и уговора о обавези јавног превоза; припрему програма јавне железничке инфраструктуре;  управни поступак; развој и саобраћајну политику; припрему анализа, извештаја и информација из делокруга Сектора; унапређење стања и односа у железничком саобраћају; припрему предлога одговора на посланичка питања; припрему мишљења и упутстава о примени закона из области железничког саобраћаја; безбедност, облигационе и својинско-правне односе; јединство техничко-технолошког система; предлагање, преговарање и управљање пројектима у области железнице и интермодалног транспорта; сарадњу са другим организацијама и органима у вези железнице и интермодалног транспорта; израду аката у сарадњи са другим органима и организацијама преко комисија и радних група, као и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору  за железнице и интермодални транспорт образујe се ужа унутрашња јединица: