You are here

Контакти

Државни секретари

Емеше Лалић Урбан

Државни секретар
011-361-63-64

Секретаријат

Војкан Томић

в.д. секретарa министарства
011/3616-521

Саша Илић

Администратор интернет презентације
011/3616-426

Бојана Риђички

Овлашћено лице за заштиту података о личности
011/3621-472

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-субвенције у такси превозу

011/2929-762 (радним данима од 10-13 часова), 011/3117-545 (радним данима од 10-13 часова)

Група за безбедност саобраћаја

011/2609-241 (радним данима од 10-13 часова), 011/2609-120 (радним данима од 10-13 часова)

Група за одржавање путева

011/2609-425 (радним данима од 10-13 часова), 011/2608-729 (радним данима од 10-13 часова)

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-међународни

011/2929-748 (радним данима од 10-13 часова), 011/3114-291(радним данима од 10-13 часова)
drumski.putnicki@mgsi.gov.rs

Одсек за превоз терета у друмском саобраћају

011/29-29-745 011/29-29-746 (радним данима од 10-13 часова)

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Анита Димоски

в.д. помоћника министра за железнички и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Одељење за управно и управно-надзорне послове