You are here

Контакти

Државни секретари

Секретаријат

Војкан Томић

в.д. секретарa министарства
011/3616-521

Саша Илић

Администратор интернет презентације
011/3616-426

Мелита Мићковић

Овлашћено лице за заштиту података о личности
011/3611-621

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Група за безбедност саобраћаја

011/2609-241 (радним данима од 10-13 часова), 011/2609-120 (радним данима од 10-13 часова)

Група за одржавање путева

011/2609-425 (радним данима од 10-13 часова), 011/2608-729 (радним данима од 10-13 часова)

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-међународни

011/2929-768 (радним данима од 10-13 часова), 011/2929-770 (радним данима од 10-13 часова)
drumski.putnicki@mgsi.gov.rs

Одсек за превоз терета у друмском саобраћају

011/29-29-745 011/29-29-746 (радним данима од 10-13 часова)

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Анита Димоски

в.д. помоћника министра за железнички и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за инспекцијски надзор

Сектор за инспекцијски надзор

011/2138-311
Пријаве грађана: kontaktcentar.inspektor@gov.rs

Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе

011/ 2608 729 011/2609 425 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење републичке инспекције за друмски саобраћај

036/308 736 011/2135 425 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење републичке инспекције за државне путеве

018/ 526 748 011/2691 610 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја

011/2287 552 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење републичке урбанистичке инспекције

011/ 3111 651 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење републичке грађевинске инспекције

011/2609 061 011/ 3122 884 011/ 2695 701 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење републичке комуналне инспекције

011/ 2695 821 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење за инспекцијске послове транспорта опасне робе

011/ 3122 780 011/2600 964 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.

Одељење за управно и управно-надзорне послове