You are here

Контакти

Државни секретари

Секретаријат

Војкан Томић

в.д. секретарa министарства
011/3616-521

Саша Илић

Администратор интернет презентације
011/3616-426

Мелита Мићковић

Овлашћено лице за заштиту података о личности
011/3611-621

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-међународни

011/2929-768 (радним данима од 10-13 часова), 011/2929-770 (радним данима од 10-13 часова)
drumski.putnicki@mgsi.gov.rs

Одсек за превоз терета у друмском саобраћају

011/29-29-745 011/29-29-746 (радним данима од 10-13 часова)

Група за безбедност саобраћаја

011/2609-241 (радним данима од 10-13 часова), 011/2609-120 (радним данима од 10-13 часова)

Група за одржавање путева

011/2609-425 (радним данима од 10-13 часова), 011/2608-729 (радним данима од 10-13 часова)

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Анита Димоски

в.д. помоћника министра за железнички и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за инспекцијски надзор

Одељење републичке урбанистичке инспекције

011/2287-552 канцеларија у Београду, 018/505-160 канцеларија у Нишу, 031/514-777 канцеларија у Ужицу, 019/422-447 канцеларија у Зајечару,

Сектор за инспекцијски надзор

011/2138-311 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.
Пријаве грађана: kontaktcentar.inspektor@gov.rs

Одељење за управно и управно-надзорне послове