You are here

Управе, дирекције и предузећа

У Министарству се за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу и водних путева, образују органи управе у саставу министарства и то: