You are here

Државни секретари, помоћници, секретар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти.

 

Владимир Џамић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Владимир Џамић је рођен 1984. године у Краљеву. Гимназију у Врњачкој Бањи завршио је као ученик генерације у области друштвених наука.

Секретар министарства

Војкан Томић

ВД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рођен 1972. године у Крушевцу.Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, са положеним Правосудним испитом.У два мандата биран за посланика у Народној скупштини Републике Србије (2001-2002. и 2004 – 2007. године).Од 2007. до 2017.

Помоћници министра

Ђорђе Милић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Рођен у Београду 2. маја 1970. године.

 

Анита Димоски

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ

Рођена је 1968. године. Дипломирала је на Саобраћајном факултету смер железнички саобраћај 1990. године, а на истом факултету дипломирала је и на ПТТ смеру 1991. године.

Милан Петровић

ВД ПОМOЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Mилан Петровић, дипломирани инжењер саобраћаја, рођен 1983. године у Сурдулици. Високо образовање стекао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.

Верица Јечменица

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

Дипломирала на Рударско геолошком факултету Универзитета у Београду. Професионалну каријеру започела је у Нафтној индустрији Србије 2008. године, где је обављала послове на менаџерским и руководећим позицијама у различитим организационим деловима.

Ранко Шекуларац

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊЕ

Рођен је 20.01.1980. године у Беранама у Црној Гори, где је завршио Гимназију „Панто Малишић“ - природно математички смер.

Душан Радоњић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА СЕКТОРА ЗА СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Рођен 1985. године у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука, смер Студије међународних односа и са дипломским радом на тему: „Развој заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ“.

Иван Дивац

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рођен 28.07.1981. године у Пријепољу.

Завршио средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици и Полицијску академију у Београду.

Након завршетка академије од 2005. до 2008. године радио у ПУ Ужице и ПУ Пријепоље као помоћник командира.