RSS

You are here

Државни секретари, помоћници, секретар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Милана Ракић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1954. у Краљеву где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1977. на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,03.

 

Од 1980. до 1987. обављала је функцију судије општинског суда у грађанској материји.

 

Секретар министарства

Милена Вујисић

ВД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рођена у Београду 1984. године. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.

Помоћници министра

Ђорђе Милић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Рођен у Београду 2. маја 1970. године.

 

Саша Стојановић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Рођен 1960, отац Стеван, пензионисани пуковник ЈНА и дипломирани правник, мајка Снежана, економиста у пензији. Служио војни рок 1987.г. у Сомбору и Загребу РВ и ПВО. Ожењен, двоје деце, син Срђан (24), студент архитектуре, ћерка Нина (19), професионални спортиста.

 

Др Вељко Ковачевић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ

Рођен 10. 6. 1980. године у Београду.

               

Октобар 2008. године  -

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр. 22-26

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

 

 

Анита Димоски

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ

Рођена је 1968. године. Дипломирала је на Саобраћајном факултету смер железнички саобраћај 1990. године, а на истом факултету дипломирала је и на ПТТ смеру 1991. године.